Chat

Hướng dẫn CalFresh cho người nhập cư.

Sau đây là câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp mà chúng tôi nhận được về CalFresh và nhập cư. Nếu có thắc mắc về các phúc lợi công cộng khác, vui lòng tham khảo ý kiến của dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Thông tin này là hiện hành vào ngày 29 tháng 7, 2022.

Chúng tôi đã làm việc với các đối tác chính phủ và phi lợi nhuận để đảm bảo rằng chúng là đầy đủ và chính xác.

Đăng ký ngay

Logo của Legal Aid Society of San Mateo County, Protecting Immigrant Families, và California Protecting Immigrant Families

CalFresh là an toàn để sử dụng cho quý vị và gia đình quý vị!

Việc nhận CalFresh sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị, hay cơ hội nhận được thường trú hợp pháp trong tương lai. Để biết thêm thông tin về vấn đề nhập cư và phúc lợi công, hãy truy cập keepyourbenefits.org hoặc soạn benefits gửi số 650-376-8006. Quý vị sẽ có thể sử dụng công cụ sàng lọc nhập cư miễn phí của Legal Aid Society of San Mateo. Quý vị sẽ được hỏi một số câu hỏi chung và nhận được hướng dẫn cụ thể. Công cụ này được ẩn danh và bảo mật.

Nhiều người nhập cư có thể nhận được CalFresh.

Một hộ gia đình có thể nhận được CalFresh nếu ít nhất một người (bao gồm cả trẻ em):

 • Có quốc tịch
 • Có thẻ xanh (đối với bất kỳ khoảng thời gian nào)
 • Có tư cách người lánh nạn hoặc tị nạn
 • Có điều kiện tạm tha trong ít nhất một năm (những người Ukraine được tạm tha có thể đủ điều kiện trước một năm)
 • Có, hoặc đang xin, U-Visa hoặc T-Visa
 • Là đương đơn xin cứu trợ VAWA (Đạo Luật Chống Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ)
 • Là một người nhập cư Cuba hoặc Haiti
 • Là người Afghanistan nhập cảnh với VISA Nhập Cư đặc biệt (SIV), (SQ/SI) Tạm Tha, hoặc các hình thức tạm tha nhân đạo khác
 • Là người Hmong/Lào hoặc Người Da Đỏ sinh ra ở Canada

Một người không đủ điều kiện nhận CalFresh nếu:

 • Họ ở đây với visa du học sinh, làm việc, hoặc du lịch
 • Họ đang ở đây theo diện DACA (Hoãn Thi Hành Đối Với Những Người Đến Mỹ Từ Nhỏ)
 • Họ ở đây theo diện TPS (Tư Cách Được Bảo Vệ Tạm Thời), trừ khi họ đáp ứng các yếu tố đủ điều kiện khác
 • Họ không có giấy tờ

Nếu quý vị không đủ điều kiện vì tình trạng nhập cư của mình, quý vị luôn có thể nộp đơn thay mặt cho các thành viên khác trong hộ gia đình, chẳng hạn như trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ.

Nếu quý vị không thấy tình trạng nhập cư của mình ở đây, hãy nói chuyện với chuyên gia địa phương về phúc lợi công cộng và nhập cư. Những người nhập cư nào có thể nhận phúc lợi CalFresh vẫn cần phải đáp ứng các quy định bình thường về thu nhập của CalFresh.

Nhiều hộ gia đình có một số người đủ điều kiện và một số người không. Đảm bảo bao gồm tất cả mọi người trong hộ gia đình của quý vị trong đơn đăng ký — CalFresh sẽ chỉ cấp phúc lợi cho những người đủ điều kiện. Thông tin quý vị chia sẻ chỉ được sử dụng để xem hộ gia đình của quý vị có đủ điều kiện nhận CalFresh hay không. Văn phòng CalFresh sẽ không chia sẻ thông tin với Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE).

Có, những người mới có thẻ xanh vẫn đủ điều kiện nhận phúc lợi! Không có thời gian chờ 5 năm để người có thẻ xanh nhận phúc lợi CalFresh ở California. Quý vị có thể nộp đơn ngay sau khi quý vị nhận được thẻ xanh, và việc nhận CalFresh sẽ không ảnh hưởng đến quý vị trong quyết định liên về tư cách công dân.

Sau khi quý vị gửi đơn đăng ký, văn phòng CalFresh tại địa phương của quý vị có thể liên hệ với quý vị để sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Có thể không cần phỏng vấn nếu quý vị đã nộp bằng chứng về danh tính của mọi người trong hộ gia đình của quý vị và bất kỳ giấy tờ cần thiết nào khác. Cần phải có một buổi phỏng vấn nếu công tác viên phụ trách hồ sơ của quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về đơn đăng ký của quý vị, hoặc nếu họ cần thêm giấy tờ từ quý vị. Nếu quý vị thiếu bất kỳ giấy tờ nào, công tác viên phụ trách hồ sơ sẽ cho quý vị biết cần nộp gì.

Những giấy tờ này thường được yêu cầu để nhận CalFresh:

 • Bản sao giấy tờ tùy thân của quý vị (như giấy phép lái xe, ID lãnh sự, hộ chiếu từ một quốc gia khác)
 • Giấy tờ chứng minh bất kỳ thu nhập nào trong 30 ngày vừa qua (như biên nhận tiền lương hoặc thư giải thích số tiền quý vị kiếm được)
 • Đối với sinh viên đại học: bản sao quyết định hỗ trợ tài chính và lịch học

Người nhập cư cũng có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách để nhận phúc lợi:

 • Bản sao thẻ xanh của quý vị (cả hai mặt)
 • Bản sao giấy tờ gần đây nhất của quý vị đối với U Visa, T Visa, tư cách Tị Nạn, Người Đào Tị hoặc Được Tạm Tha, hoặc đơn VAWA
 • Công dân Hoa Kỳ đã nhập tịch có thể được yêu cầu cung cấp bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc giấy tờ nhập tịch của họ

Quan trọng: Nếu quý vị chỉ đăng ký cho những người khác trong hộ gia đình của mình, quý vị không cần phải cung cấp bằng chứng về tình trạng nhập cư của mình.

Các giấy tờ này là không bắt buộc nhưng có thể giúp tăng số tiền phúc lợi của quý vị:

 • Giấy tờ chứng minh chi phí nhà ở, như chi phí thuê nhà
 • Giấy tờ chứng minh tiền chu cấp nuôi con đã thanh toán
 • Giấy tờ chứng minh chi phí y tế cho những người từ 60 tuổi trở lên và/hoặc có khuyết tật

Nếu tôi không lấy được giấy tờ chứng minh thì sao? Cho công tác viên phụ trách của quý vị biết trong cuộc phỏng vấn đương đơn CalFresh. CalFresh nói chung sẽ chấp nhận tuyên bố có tuyên thệ như cách cuối cùng nếu quý vị không thể lấy được các giấy tờ cần thiết.

Có, quý vị có thể đăng ký CalFresh ngay cả khi có ai đó trong gia đình quý vị không có giấy tờ. Sau đây là một số điểm hữu ích cần cân nhắc:

 • Kể từ ngày 9 tháng 3, 2021, chương trình CalFresh không được xem xét để tính chi phí công cộng. Điều này có nghĩa là việc nhận phúc lợi CalFresh sẽ không ảnh hưởng gì khi quý vị nộp đơn xin thẻ xanh. CalFresh cũng không ảnh hưởng đến quý vị nếu quý vị nộp đơn xin nhập tịch.
 • Việc cha mẹ không có giấy tờ nộp đơn cho những đứa con có quốc tịch hoặc có tư cách nhập cư đủ điều kiện là điều phổ biến.
 • CalFresh sẽ không chia sẻ thông tin với ICE (Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan).
 • Các phúc lợi được sử dụng bởi trẻ em hoặc các thành viên khác trong hộ gia đình không ảnh hưởng đến các thành viên gia đình không có giấy tờ.
 • Hãy trung thực về hoàn cảnh nhập cư của quý vị (và mọi thứ khác) khi nộp đơn xin CalFresh. Hãy nhớ rằng, quý vị không phải cung cấp bằng chứng về tình trạng nhập cư đối với bất kỳ ai không nộp đơn xin phúc lợi cho bản thân họ.

Rất tiếc là, những người không có giấy tờ không đủ điều kiện nhận CalFresh. Nếu quý vị không có giấy tờ và có con hoặc các thành viên khác trong hộ gia đình có quốc tịch hoặc có tư cách nhập cư đủ điều kiện, quý vị có thể nộp đơn cho họ.

Một số người nhập cư, như người có thẻ xanh (thường trú nhân hợp pháp), đương đơn xin U hoặc T visa, và những người sống sót của nạn buôn người, có thể đủ điều kiện nhận CalFresh trước khi họ có số An Sinh Xã Hội. Họ vẫn có thể nhận được CalFresh, do đó hãy đảm bảo công tác viên của quý vị biết nếu họ muốn được đưa vào đơn.

Quý vị cũng có thể liên hệ với ngân hàng thực phẩm địa phương để biết thêm thông tin về hỗ trợ thực phẩm cộng đồng.

Không! Kể từ ngày 9 tháng 3, 2021, CalFresh không được xem là một chương trình chi phí công cộng. Điều này có nghĩa là việc nhận phúc lợi CalFresh sẽ không ảnh hưởng gì khi quý vị nộp đơn xin thẻ xanh. CalFresh cũng không ảnh hưởng đến quý vị nếu quý vị nộp đơn xin nhập tịch. CalFresh an toàn để sử dụng và sẽ không ảnh hưởng đến tư cách của quý vị.

Không! Kể từ ngày 9 tháng 3, 2021, CalFresh không được xem là một chương trình chi phí công cộng. Điều này có nghĩa là việc nhận phúc lợi CalFresh sẽ không ảnh hưởng gì khi quý vị nộp đơn xin thẻ xanh. CalFresh cũng không ảnh hưởng đến quý vị nếu quý vị nộp đơn xin nhập tịch.

Nếu quý vị chỉ đăng ký phúc lợi cho một người khác trong gia đình hoặc hộ gia đình của quý vị, quý vị không phải chia sẻ thông tin về tư cách nhập cư của mình với CalFresh. Văn phòng CalFresh có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ khác như Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh và Sở An Sinh Xã Hội, chỉ để xem liệu quý vị có đủ điều kiện nhận phúc lợi hay không, với các trường hợp ngoại lệ hạn chế. CalFresh sẽ không chia sẻ thông tin với ICE (Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan).

Để biết thêm thông tin về hoàn cảnh cụ thể của quý vị, hãy truy cập keepyourbenefits.org hoặc soạn benefits gửi số 650-376-8006. Quý vị sẽ có thể sử dụng công cụ sàng lọc phúc lợi công cộng và nhập cư miễn phí của Legal Aid Society of San Mateo. Quý vị sẽ được hỏi một số câu hỏi chung về hộ gia đình của quý vị và nhận được hướng dẫn cụ thể. Công cụ này được ẩn danh và bảo mật.

Cũng có nhiều tổ chức có thể cung cấp trợ giúp pháp lý về phúc lợi công cộng và nhập cư. Các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương cũng có thể cung cấp sự trợ giúp và tư vấn pháp lý. Nhấp vào đây để xem danh sách các tổ chức gần quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc khác hoặc quan ngại về bất kỳ thông tin nào trong số này, hãy trao đổi với chúng tôi trên live chat của chúng tôi.